REGULAMIN ARKADIA


§1

Doba hotelowa rozpoczyna się o godzinie 14:00 w dniu przyjazdu i kończy o godzinie 10:00 w dniu wyjazdu. Formalności związane z zameldowaniem oraz opłatę należności za pobyt należy dokonać w dniu przyjazdu.

§2

Skrócenie pobytu z przyczyn od nas niezależnych nie skutkuje zwrotem pieniędzy za niewykorzystany okres pobytu.

§3

Cisza nocna obowiązuje od godziny 22:00 do 6:00. Zachowanie Gości nie powinno zakłócać pobytu innych Gości. Właściciel może odmówić dalszego świadczenia usług osobie, która narusza tą zasadę.

§4

Wszelkie zauważone w pokoju usterki należy zgłaszać Właścicielom. W przypadku zastrzeżeń co do stanu bądź warunków w obiekcie prosimy o jak najszybsze zgłoszenie celem natychmiastowej reakcji. Naszym priorytetem jest spełnienie oczekiwań naszych Gości.

§5

Goście ponoszą odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia przedmiotów, wyposażenia powstałe z ich winy.

§6

Przy opuszczaniu pokoju w trakcie pobytu obowiązuje zamykanie drzwi na klucz.

§7

Gość nie może przekazywać pokoju innym osobom nawet jeśli nie upłynął okres za który uiścił należną opłatę. Osoby odwiedzające Gości mogą przebywać na terenie Arkadii w godz. od 10:00 do 22:00. Gość obiektu nie może przenocować osób trzecich niezameldowanych. W przypadku stwierdzenia takiego faktu naliczone zostaną dodatkowe koszty noclegu.

§8

Nie ponosimy odpowiedzialności za rzeczy pozostawione w pokojach oraz na terenie Arkadii. Nie ponosimy odpowiedzialności za uszkodzenia lub utratę samochodu, lub innego pojazdu należącego do Gościa. Gość przyjmuje do wiadomości, że parking jest niestrzeżony.

§9

W pokojach obowiązuje zakaz palenia papierosów.

§10

Ze względów porządkowych w przypadku opuszczania pokoju prosi się o:

zakręcanie kranów instalacji wodociągowej, zamykanie okien, wyłączanie oświetlenia.

§11

Nie akceptujemy pobytu zwierząt.

§12

Za bezpieczeństwo i zachowanie dzieci odpowiadają rodzice lub opiekunowie dotyczy to również placu zabaw.

Hanna i Arkadiusz Pająk